You are here

Gunilla Åkesson - ordförande i KviSK

KviSK:s ordförande f o m 150530
   

Mitt namn är Gunilla Åkesson och jag har arbetat som församlingspedagog i Svenska kyrkan men är nu pensionerad sedan 2011.
Som pensionärer flyttade min man och jag från Hjo till Helsingborg där vi nu bor. Under olika perioder har jag varit engagerad som kommunpolitiker och som facklig förtroendeman och hela mitt vuxna liv har jag varit intresserad av kvinnofrågor och internationellt arbete.

Det är mycket spännande att få uppdraget som ordförande i Kvinnor i Svenska kyrkan vid en tidpunkt när vi befinner oss mitt i ett arbete för att hitta vad som är vår speciella uppgift just nu, vilka frågor som är viktigast och vilken roll vi ska ha i kyrka och samhälle idag.

Kvinnor i Svenska kyrkan är en medlemsorganisation och alla medlemmar är viktiga, både passiva och aktiva. Därför är det så roligt att vi har fått in ovanligt många svar på den enkät vi skickade ut till våra medlemmar i slutet av april. Det är viktigt att lyssna på våra medlemmar.

Jag ser med förväntan fram emot den Framtidskonferens som kommer att äga rum den 17 oktober i Stockholm då vi bl.a. får ta del av analysen av medlemsenkäten, tankar från rådslag som hållits i alla stiftsgrupper och synpunkter från intervjuer med personer i och utanför kyrkan som vi haft kontakt med.

Det är viktigt att vi kvinnor i kyrkans sammanhang lyssnar på varandra och är solidariska med varandra men också hjälps åt att göra våra röster hörda inte minst för att stötta medsystrar ute i världen och här hemma som lider på olika sätt.

Gunilla