You are here

Dataskyddsförordningen GDPR

I slutet av maj fick vi en ny dataskyddslag i hela Europa kallad GDPR (General data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen.
Den är till för vår skull och för att skydda vår integritet bättre än förr. Det är viktigt hur vi i föreningar och organisationer hanterar personuppgifter, alltså de uppgifter vi en gång har fått från er när ni anmälde er som medlemmar.

Så här behandlar Kvinnor i Svenska kyrkan dina personuppgifter:
Vårt medlemsregister innehåller namn, adress, email, kön och födelseår. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna söka statligt ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Vi spar varje års medlemsregister i fem år. I bokföringen spar vi inbetalningar med uppgivna personuppgifter så länge bokföringslagen kräver - för närvarande 7 år.
Vi lämnar aldrig ut uppgifter vi fått av er till andra än den myndighet vi får bidrag från.
Vi tar ibland bilder vid våra konferenser. Om du inte vill vara med på bild kontaktar du oss innan konferensen och meddelar detta. Om du i efterhand upptäcker att du finns på bild som publicerats i vår tidning eller hemsida har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss så ordnar vi det!
Vi samarbetar i de flesta arrangemang med Sensus och deras dataskyddspolicy finner ni på www.sensus.se/dataskydd