Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

VÅRELD 2017   VÄRLDENS FEST   KVINNOGLÖD
   


Ärkebiskop Antje Jackelén

2017 års Våreld hölls i Uppsala den 5-7 maj.
Läs referat från Våreld och årsmöte >>


Författare och kulturjournalist
Ulrika Knutsson

Världens fest firades i år i Svenska kyrkan för sjunde gången, den här gången den 2-4 juni i Västerås.

Temat 2017 var "Fri att förändra".
Det handlade om allas våra möjligheter att påverka utvecklingen för vår värld. Ett stort antal gudstjänster, seminarier, samtal och workshops samt ett gardenparty i biskopens trädgård gick av stapeln.
Läs mer om Världens fest >>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tack till alla som deltog för att skapa denna Världens fest 2017!
För Västerås Stift

Mikael Mogren
Biskop,
Västerås stift
Christoffer Karlsson
Ordförande Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt
Erik Lysén
Svenska kyrkans internationella chef

Detta nummers tema är Våreld och årets tema Hållbar utveckling i Jesu efterföljd

Kvinnoglöd-sidan >>

         
AKTUELLT RESOR   KVINNOR I BIBELN   UPPDATERINGAR
         

Resa till Israel och Palestina.

Lunds stiftsgrupps resa Dagligt liv i bibliskt land till Israel och Palestina har nu ägt rum. Läs mer om resan på Lunds referat-sida! 


Sykars Brunn

~ ~ ~ ~ ~

Resa till Tyskland

KviSk har fått en inbjudan från de evangeliska kvinnorna i Tyskland att vara med på deras Frauenfesttag i Wittenberg den 12 augusti 2017 med anledning av Lutherjubileet. Evangeliska kvinnor från hela världen kommer att delta i firandet.
Vi reser den 9 augusti och kommer hem
den 14 augusti 2017.
Under resan kommer vi att lyfta fram ett kvinnligt perspektiv på platser och händelser och samtala om hur reformationen har påverkat oss som kvinnor. Utöver Wittenberg besöker vi också Erfurt och Halle, där vi övernattar, samt Eisenach, Wartburg och Eisleben.
Är du intresserad av att vara med på resan? Kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller 0708-641404) eller
Lisbeth Malmström, lisbeth.malmstrom@comhem.se, tel 046-142482 eller 0708-142482) för mer information!

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

Vi fortsätter nu serien om Kvinnor i Bibeln med en reflektion om tre kvinnor, som lämnat ett stort avtryck i andras liv genom sin livsgärning. Det är tre kvinnor med helt olika liv och erfarenheter. Kvinnorna är skribenten Ingegerd Hellbergs mor, drottning Vasti i Persien, som det berättas om i Esters bok i Gamla Testamentet och Margit Sahlin, en av de tre första prästvigda kvinnorna i Sverige. Reflektionen är skriven av Ingegerd Hellberg. 

Läs Ingegerds betraktelse här >>

 
Kvinnor i Bibeln 17-07-05
Världens fest 17-07-05
Lund Kalender 17-06-29
Västerås kalender 17-05-26
Referat Årsmötet 17-05-20
Karlstad 17-03-21
Karlstad referat 17-03-21
Karlstad kalender 17-03-21
Lund referat 17-03-19
Kvinnoglöd 17-03-12
Skara kalender 17-02-16
Härnösand kalender 17-02-16
   
   
Vill du bli medlem?
Här kan Du ansöka om medlemsskap >>
   
   
Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>
 
   
 
FRAUENMAHL
 

Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal

2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, vilket blev inledningen till reformationen och den lutheranska kyrkans avskiljande från den katolska. Martin Luther och hans gärning kommer att bli mycket uppmärksammad under året.
Läs mer om Frauenmahl >>

 
 
         
DANSMÄSSA        
         

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition. och är en gudstjänst, där alla deltagare dansar hela gudstjänsten tillsammans.

Den 9-11 juni 2017 arrangeras en kostnadsfri workshop kring dansmässan utanför Sunne i Värmland.
Workshopen avslutas med att vi firar mässan på en loge under Ransäters-stämman på Ransäters hembygdsgård.
Intresserad? Se pdf-fil nedan och ansök senast 30 april!
Juni workshop 2017 (pdf) >>
Mer om dansmässan >>

Poesi, musik och dans – men också bilder!Dansmässan inspirerar på olika sätt. Konstnären och heligdansaren Melsene Laux inspirerades att skapa bilder sedan hon firat mässan i Ransäter förra sommaren.

Bilder av konstnär och dansare Melsene Laux (pdf) >>
Melsenes berättelse (pdf) >>
Dansmässans tio danser (pdf) >>

 

       
         
 
 
Hemsidan uppdaterades 170705
Du är besökare