Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 Svenska Kyrkans Julinsamling 2020
 

ACT Svenska Kyrkans julinsamling, som löper från 1 advent (29 nov) 2020 till Trettondag Jul (6 jan) 2021, alltså den vanliga julinsamlingen, har under detta år temat "För alla flickors rätt till ett värdigt liv".

Detta tema följer KviSK:s intentioner om alla människors lika värde och vi vill gärna stödja insamlingen. Om du inte kan delta i en gudstjänst kan du ändå på detta sätt stödja flickorna i världen. En enskild gåva är ju ett sätt att delta även för den som håller sig hemma p g a Corona.

För mer info läs här om insamlingen >>

 
 
         
 RESA TILL JERUSALEM 2019     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Läs om KviSK:s resa till Jerusalem november 2019 >>

 

Höstglöd referat >>

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

För många av oss i kristna kvinno-organisationer, som KviSK och SEK och deras motsvarigheter runtom i världen, är det ett stort problem att kvinnor så ofta är osynliga i Bibeln och i den traditionella kyrkohistorieskrivningen. Arbetet med att upptäcka de kvinnor som faktiskt finns i Bibeln och har funnits i kyrkohistorien har varit viktigt för kvinnor i kristna kvinnoorganisationer och motsvarande arbete har judiska kvinnor gjort i sina sammanhang.

Läs om de osynliga kvinnorna i
Bibeln här >>

Nr 3 2020
Alla nummer 2020 har som tema
Kvinnors skap-ande

Skulptören Marianne Hall har nu debuterat med en diktbok. Dikter som beskriver hur hon blev människa, medan medan skulpterande är hennes bearbetning av vad som sker i världen.

Läs mer på
Kvinnoglöds-sidan >>

         
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?    BORDSSAMTAL I LUND

För mer än 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2019 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Vår jämställdhetsgrupp (Berit Horned, Gunilla Löfgren, Agneta Eriksson och Bulle Davidsson) arbetar med att hitta en form för utbildning av förtroendevalda kvinnor.

       
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

Fredagen den 18 oktober 2019 samlades 57 kvinnor i Hypotekets vackra lokaler mitt emot Domkyrkan i Lund för årets Kvinnors bordssamtal.
Det var tredje året i rad, som Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift inbjöd till ett sådant bordssamtal, inspirerat av de Frauenmahl, som kvinnorna i vår systerorganisation i Tyskland inbjuder sina medlemmar till.
Upplägget är att några inledare talar i femton minuter över ett ämne, som deltagarna sedan samtalar om, tills det blir tur för nästa inledare att tala. 

Läs mer om bordssamtalen >>

 

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA    JÄMSTÄLLDHET     UPPDATERINGAR
         

Din ljusa skugga

är en dansmässa i heliga dansers tradition. Kvinnor i Svenska kyrkan har medfinansierat cd:n med mässans musik. Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Fram till och med 20 september finns en inspelad dansgudstjänst med Din ljusa skugga (44 min lång)
på Svt Play från firandet i skånska Höllviken på
Marie bebådelsedag:
https://www.svtplay.se/video/21576238/
gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-13-3?start=auto&tab=2019

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

  Den 8 mars är kvinnans dag, men hur ser det ut resten av året?

Vår rapport "The Fierce and the Furious" vittnar om ett växande hot mot jämställdheten i såväl Sverige som övriga Europa. Konservativa grupper blir allt mer välorganiserade och gör gemensam sak med nationalister och tongivande politiker i kampen mot vad de kallar "genusflum". Tillsammans bildar de anti-genusrörelsen.

För att stå upp mot den växande anti-genusrörelsen driver vi kampanjen #WeSay och uppmanar alla att vara med. Tillsammans måste vi bemöta deras påståenden, som att "jämställdheten har gått för långt". När ett möte mellan världens ledande politiker ser ut så här kan vi ju inte annat än utbrista: "På riktigt?".

 
Linköping start 20-10-21
Linkvisk Fripratarna 20-10-12
Linköping kalender 20-02-10
Kvinnoglöd 3-20 20-09-22
Härnösand start 20-08-25
Västerås start 20-06-30
Skara start 20-06-30
Luleå start 20-04-01
Kvinnoglöd 1-20 20-03-12
Linköping kalender 20-02-05
Lund kalender 20-02-03
Resa till Jerusalem 2019 21-02-03
Referat Höstglöd 2019 19-10-29
       
LÄSTIPS LÄSTIPS    LÄSTIPS
       

Nygammalt lästips!

Birgitta Nyrinder (red) Moder Jord i klimakteriet – om klimatkrisen, hot och hopp
Lund/Uppsala, Arcus:2008 är en bok som skapades genom KviSK och som ännu (slutet av september 2020) går att köpa, till exempel på Bokus för 39 kronor.

Här finns texter om ”klimatkrisen, hot och hopp” av tolv kvinnor, inklusive Kerstin Bergman, Birgitta Dahl, Helle Klein och Helene Egnell.
Genom boken vill KviSK bidra till den teologiska och existentiella reflektionen kring klimatkrisen, synliggöra hoten och bidra till handling och hopp. Rekommenderas som samtalsbok för grupper och för enskild läsning!

 

Artikel om själavårdande samtal för den som varit utsatt för sexuella övergrepp >>

Mer lästips hittar du under fliken Texter!

 

         
         
Webdesign: Webugglan Design AB
Hemsidan uppdaterades 20-10-21
Du är besökare

target="_blank"> src="//c.statcounter.com/3659651/0/12f20ede/0/" alt="real
time web analytics">