Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

         
VÅRELD 2017   IN MEMORIAM   KVINNOGLÖD
   


Ärkebiskop Antje Jackelén

2017 års Våreld hölls i Uppsala den 5-7 maj.
Läs referat från Våreld och årsmöte >>


Författare och kulturjournalist
Ulrika Knutsson

Birgitta Nyrinder
In Memoriam

Birgitta Nyrinder, tidigare kassör i Kvinnor i Svenska kyrkan, avled i juli efter en lång tids sjukdom.
Läs Kerstin Bergmans minnesord över en god vän och långvarig medarbetare i KviSks styrelse >>

Nr 3 2017 har som tema vårt årstema - "Hållbar utveckling i Jesu efterföljd".
Gunilla Bäckström utmanar oss - vad innebär det att leva i Jesu efterföljd?

Kvinnoglöds-sidan >>

         
AKTUELLT RESOR   KVINNOR I BIBELN   UPPDATERINGAR
         

Resor till Israel, Palestina och Wittenberg.

Volontärer i Wittenberg

En resa till Wittenberg anordnades av Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift den 9 – 14 augusti. 26 kvinnor från hela landet följde med.
Hier stehen wir – här står vi - var temat under en vecka av Reformationsjubileet. Det handlade om kvinnors perspektiv under reformationen och idag och med Katharina von Bora, Martin Luthers fru i centrum.
Fyra av resenärerna medverkade som volontärer i Wittenberg och fick vara med om förberedelserna inför Kvinnornas dag den 12 augusti.

Läs
Elsa Foisacks text om resan och se bilder från besökta orter >>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lunds stiftsgrupps resa Dagligt liv i bibliskt land till Israel och Palestina har nu ägt rum.

Läs mer om resan på Lunds referat-sida! 


Sykars Brunn

 

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

Vi fortsätter nu serien om Kvinnor i Bibeln med en reflektion om tre kvinnor, som lämnat ett stort avtryck i andras liv genom sin livsgärning. Det är tre kvinnor med helt olika liv och erfarenheter. Kvinnorna är skribenten Ingegerd Hellbergs mor, drottning Vasti i Persien, som det berättas om i Esters bok i Gamla Testamentet och Margit Sahlin, en av de tre första prästvigda kvinnorna i Sverige. Reflektionen är skriven av Ingegerd Hellberg. 

Läs Ingegerds berättelse här >>

 
Referat Wittenberg 170907
Växjö höstprogram 170830
Världens fest 17-07-01
Lund Kalender 17-06-29
Västerås kalender 17-05-26
Referat Årsmötet 17-05-20
Karlstad 17-03-21
Karlstad referat 17-03-21
Karlstad kalender 17-03-21
Lund referat 17-03-19
Kvinnoglöd 17-03-12
Skara kalender 17-02-16
   
   
Vill du bli medlem?
Här kan Du ansöka om medlemsskap >>
   
   
Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>
 
   
 
FRAUENMAHL
 

Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal

2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, vilket blev inledningen till reformationen och den lutheranska kyrkans avskiljande från den katolska. Martin Luther och hans gärning kommer att bli mycket uppmärksammad under året.
Läs mer om Frauenmahl >>

 
 
         
DANSMÄSSA   DANSMÄSSA   DANSMÄSSA
         

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition. och är en gudstjänst, där alla deltagare dansar hela gudstjänsten tillsammans.

 

Den 9-11 juni 2017 arrangeras en kostnadsfri workshop kring dansmässan utanför Sunne i Värmland.
Workshopen avslutas med att vi firar mässan på en loge under Ransäters-stämman på Ransäters hembygdsgård.
Intresserad? Se pdf-fil nedan och ansök senast 30 april!
Juni workshop 2017 (pdf) >>
Mer om dansmässan >>

 

Poesi, musik och dans – men också bilder!
Dansmässan inspirerar på olika sätt. Konstnären och heligdansaren Melsene Laux inspirerades att skapa bilder sedan hon firat mässan i Ransäter förra sommaren.

Bilder av konstnär och dansare Melsene Laux (pdf) >>
Melsenes berättelse (pdf) >>
Dansmässans tio danser (pdf) >>

         
 
 
Hemsidan uppdaterades 1709012
Du är besökare