Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

         
 VÅRELD 2018    16:02-RÖRELSEN     KVINNOGLÖD
   

Våreld 2018 kommer att äga rum på Åkersbergs stiftsgård i Höör utanför Lund den 20-22 april 2018.

Inbjudan och program >>

 

8 MARS - 16:02-RÖRELSEN – DAGS FÖR LÖN HELA DAGEN!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:02, varje dag. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

16:02-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Läs mer om 16:02-rörelsen på Kvinnodagen den 8 mars >>

Nr 4 2017
Nr 4 2017 har som tema Feministteologin i dag. Kvinnoglöd spanar efter var feministteologin står i dagens Svenska kyrkan.

Kvinnoglöds-sidan >>

     
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR   BLI MEDLEM?  NYA BISKOPAR

För 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2018 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

   
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

I Svenska kyrkan har nyligen två nya biskopar valts. Båda är kvinnor!
Från 2018 kommer därmed fem av Svenska kyrkans fjorton biskopar att vara kvinnor. Susanne Rappman blir Göteborgs stifts första kvinnliga biskop och Åsa Nyström blir den första kvinnliga biskopen i Luleå stift.


Susanne Rappman - biskop i Göteborgs stift


Åsa Nyström - biskop i Luleå stift

Även Stockholms stift och Härnösands stift har kvinnliga biskopar (Eva Brunne respektive Eva Nordung Byström).
Sedan 2014 är också ärkebiskopen en kvinna (Antje Jackelén), den första kvinnliga ärkebiskopen i Svenska kyrkan.

Vi gratulerar biskop Susanne och biskop Åsa till deras utnämning och viktiga uppgift!

     
   KVINNOR I BIBELN  
 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en reflektion om Hanna, som efter många år blev mor till Samuel, en av Gamla Testamentets domare och stora profeter. Berättelsen om Hanna finns i 1:a Samuelsboken.
Reflektionen är skriven av Karin Hedner.
Läs den här >>

 

 
 
         
  AKTUELLT RESOR    KVINNOR PÅ LUTHERS TID     UPPDATERINGAR
       
Växjö vårprogram 18-02-21
Lund kalender 18-02-21
16:02-rörelsen 18-02-16
Linköping start 18-02-05
Luleå 18-02-05
Västerås kontakt 17-12-27
Västerås 17-12-27
Västerås kalender 17-12-27
Skara referat 17-12-27
Strängnäs händelser 2017 17-11-27
Lund referat 17-11-07
Skara kalender 17-11-01
Karlstad 17-10-25
Linköping kalender 17-10-24
Lund Utställning 17-10-17
Referat Wittenberg 17-09-07

Göteborgs stiftsgrupp kommer att anordna en resa till Iona sommaren 2018.
Kontakta ordföranden Katarina Evenseth, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se eller 0706-818867, för mer information!

 

 

 

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
     
  DANSMÄSSA   DANSMÄSSA  
     

Dansmässa i Västerås Foto:Carolina Nilsson

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition där Kvinnor i Svenska kyrkan bland annat medfinansierat cd:n med mässans musik.

Under 2017 firades mässan bland annat vid Världens Fest i Västerås, på en loge under Ransäterstämman i Värmland samt under de tyska kyrkdagarna i Berlin, Kirchentag.

Under hösten dansades mässan vid årsmötet för Psalto – Kristna dansgemenskapen i Sverige.

Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

Där hittar du även länkar för att köpa CD:n, till Dansmässans facebooksida och en youtube-film.

 

         
Hemsidan uppdaterades 180221
Du är besökare