Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

   
         

Kvinnoglöd 4-16 som pdf >>
Kvinnoglöds-sidan >>

  Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

Vi fortsätter nu med en reflektion om Sofia, den kvinnliga visheten, som enligt Bibeln dansar och leker inför Guds ansikte, och hennes vägledning i en enskild kvinnas liv. Gunilla Bäckström har skrivit denna betraktelse/dikt/bön.
Läs Gunillas betraktelse här >>

  Dansmässan Din ljusa skugga dansades första gången på Världens Fest i Karlstad i maj 2014. Dansmässan är en gudstjänst, där alla deltagare dansar hela gudstjänsten tillsammans.

Dansmässan, i helig-dans-tradition, finns nu inspelad på en CD, som har framställts i samarbete med Kvinnor i Svenska kyrkan och Universitetskyrkan i Karlstad.
Musik och koreografi har utvecklats av riksspelman Maria Hulthén Birkeland, diakon/lyriker Kristina Sandgren, präst/koreograf Hans Kvarnström och diakon/dansledare Cecilia Hardestam.

Workshops kring dansmässan har genomförts och en längre dansutbildning har inletts. Möjligheter finns att delta 2017.

CDn Din ljusa skugga finns
nu att beställa >>

Läs mer om Lång utbildning
"Dansa tro - Dansa liv" >>

Aktuell workshop "Dansa tro - Dansa liv" >>

   
   
         
   
         

Resa till Israel och Palestina.

Lunds stiftsgrupps resa Dagligt liv i bibliskt land till Israel och Palestina har nu ägt rum. Läs mer om resan på Lunds referat-sida! 


Sykars Brunn

~ ~ ~ ~ ~

Resa till Tyskland

KviSk har fått en inbjudan från de evangeliska kvinnorna i Tyskland att vara med på deras Frauenfesttag i Wittenberg den 12 augusti 2017 med anledning av Lutherjubileet. Evangeliska kvinnor från hela världen kommer att delta i firandet.
Vi reser den 9 augusti och kommer hem
den 14 augusti 2017.
Under resan kommer vi att lyfta fram ett kvinnligt perspektiv på platser och händelser och samtala om hur reformationen har påverkat oss som kvinnor. Utöver Wittenberg besöker vi också Erfurt och Halle, där vi övernattar, samt Eisenach, Wartburg och Eisleben.
Är du intresserad av att vara med på resan? Kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller 0708-641404) eller
Lisbeth Malmström, lisbeth.malmstrom@comhem.se, tel 046-142482 eller 0708-142482) för mer information!

  Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal

2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, vilket blev inledningen till reformationen och den lutheranska kyrkans avskiljande från den katolska. Martin Luther och hans gärning kommer att bli mycket uppmärksammad under året.

Martin Luthers hustru, Katharina von Bora, blir kanske inte lika uppmärksammad. Kvinnor i Svenska kyrkan har dock valt att lyfta fram hennes betydelse som den kvinna, som skapade en särskild roll för prästfrun och prästhemmet. Hon var en driftig husfru, som skötte bondgården med ett stort hushåll och många gäster, bryggeriet, fiskodlingen och sjukvården i hemmet, och därtill födde och fostrade sex barn.

Vid måltiderna i det lutherska hemmet förde man bordssamtal i skilda ämnen, teologiska och mer vardagliga, som dokumenterades av de studenter, som ofta fanns med vid bordet. Av anteckningarna framgår att husfrun Katharina inte enbart ansvarade för att det fanns mat på bordet utan också själv deltog i samtalen.

Inom Svenska kyrkan kommer många bordssamtal att hållas under året i makarna Luthers anda. Lunds stiftsgrupp inom Kvinnor i Svenska kyrkan har valt att inbjuda till ett bordssamtal i Malmö för enbart kvinnor - Frauenmahl - efter inspiration från vår tyska systerorganisation Evangelische Frauen in Mitteldeutschland. Inledare blir fyra välkända kvinnor från olika delar av kyrka och samhälle. Efter varje inledning samtalar kvinnorna vid borden om olika aspekter på det valda temat "Fri att förändra?" medan vi äter en god måltid och lyssnar till medeltida musik på tidstypiska instrument.

 

 
Skara kalender 17-02-16
Härnösand kalender 17-02-16
Linköping Fripratarna 17-02-16
Linköpings kalender 17-02-01
Lund Luther-utställningen 17-02-01
Lund kalender 17-01-31
Lund referat 16-12-01
Stiftsgruppernas sida 16-06-08
Karlstad kontakt 16-05-28
Luleå referat 16-05-19
   
   
   

Vill du bli medlem?
Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

   
   

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
   
 
 
 
Hemsidan uppdaterades 170216
Du är besökare