Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

UTTALANDE FRÅN RELIGIÖSA KVINNOORGANISATIONER
 

2018-06-07

Vi vill att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn ska vara en trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa.
Under #metoo-rörelsen har de två kyrkliga uppropen #vardeljus och #sanningenskagöraerfria tydligt visat att så inte alltid är fallet eftersom
sexuella trakasserier och övergrepp sker i både kyrkor och andra kristna sammanhang.
Sexuella övergrepp är ovälkomna sexuella handlingar och kan uttryckas i både ord och handling. De kan betraktas både som enskilda händelser och som delar av ett strukturellt problem. Trots att såväl kvinnor som män kan vara både utsatta och förövare framträder ett tydligt mönster av ett strukturellt
uttryck för mäns våld mot kvinnor. Detta tar vi på stort allvar.

Kyrkan är både en mötesplats och en arbetsplats vilket innebär särskilda utmaningar, och de övergrepp som sker tar sig därför många olika uttryck. Utsatta och förövare finns bland både anställda, engagerade och besökare. Övergrepp sker i kyrkorum, på ungdomsläger, i själavård, i
barngrupper, på resor och konferenser. I strävan att göra varje kyrkligt sammanhang till en trygg plats måste vi bli bättre på att förebygga och bemöta både enskilda händelser och strukturer.

Vi vill uppmana alla kyrkliga ledare, engagerade och involverade - inklusive oss själva - att anta de utmaningar som
#metoo-rörelsen har lyft fram i ljuset:

• Utmana självbilden att "det sker inte här". Våga att ärligt och ödmjukt belysa vad som sker i just
ditt sammanhang.
• Använd de resurser som finns för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp. T.ex SKR:s
skrift Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer.
• Följ svensk lagstiftning. Försök inte att själva lösa problem som enligt svensk lag ska anmälas
till polisen.
• Medvetandegör anställda och ideella att sexuella övergrepp kan ske i kyrkans alla olika
sammanhang. Kyrkan har ansvar att skydda barn och unga, har arbetsgivaransvar för anställda
och ansvar att undersöka ideella ledares bakgrund - ta detta ansvar på allvar.
• Samtala om de härskartekniker och strukturer som finns i dina kyrkliga sammanhang.
Medvetandegör hur ni behandlar varandra.
• Samtala om de teologiska övertygelser som finns i dina kyrkliga sammanhang. Många har
vittnat om att teologiska argument om förlåtelse, försoning och kristen enhet används för att
tysta ner och skambelägga den som utsatts för sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang.
• Uppmana kyrkliga ledare att tydligt ta ställning och markera att dessa frågor är viktiga.
Vi är övertygade om att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn kan vara en
trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa. Vi är övertygade om att vi kan
förändra den tystnadskultur som många vittnar om att de mött i kyrkliga sammanhang. Vi tror att
den bästa vägen dit är att våga låta ljuset lysa över både det som är vackert och det som är trasigt. Vi
tror, som Jesus sade, att sanningen ska göra oss fria.
  
    

#Sanningenskagöraerfria    #Vardeljus Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
EQ Kvinna   Kvinnor i Svenska Kyrkan Forum för Prästvigda Kvinnor i Svenska Kyrkan
Frälsningsarméns Kvinnoorganisation     Justitia et Pax - Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift
Justitia et Pax Jämställdhetsråd    
         
         
 VÅRELD 2019     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Våreld 2019 kommer att äga rum den 5-7 april i Östersund.

Våreld 2018 ägde rum på Åkersbergs stiftsgård i Höör utanför Lund
den 20-22 april 2018.

Referat från Våreld 2018 >>

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en text om Maria Magdalena, skriven av Hanna Stenström.
Hon beskriver hur Maria Magdalena har uppfattats under de första århundradena och om den konflikt som uppstod mellan henne och Petrus.
Läs texten om Maria Magdalena här >>


Nr 2 2018

Temat för detta nummer är Kvinnor i förändringens tid, med referat från Våreld i Höör i april.

Läs mer på Kvinnoglöds-sidan >>

       
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?  NYA BISKOPAR

För 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2018 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Vår jämställdhetsgrupp (Berit Horned, Gunilla Löfgren och Bulle Davidsson) arbetar med att hitta en form för utbildning av förtroendevalda kvinnor.

     
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

I Svenska kyrkan har nyligen två nya biskopar valts. Båda är kvinnor!
Från 2018 kommer därmed fem av Svenska kyrkans fjorton biskopar att vara kvinnor. Susanne Rappman blir Göteborgs stifts första kvinnliga biskop och Åsa Nyström blir den första kvinnliga biskopen i Luleå stift.


Susanne Rappman - biskop i Göteborgs stift


Åsa Nyström - biskop i Luleå stift

Vi gratulerar biskop Susanne och biskop Åsa till deras utnämning och viktiga uppgift!
Läs om Åsas invigning i Luleå >>

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  


Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA    DANSMÄSSA     UPPDATERINGAR
       

Dansmässa i Västerås

Foto: Carolina Nilsson

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition där Kvinnor i Svenska kyrkan bland annat medfinansierat cd:n med mässans musik.

Under 2017 firades mässan bland annat vid Världens Fest i Västerås, på en loge under Ransäterstämman i Värmland samt under
de tyska kyrkdagarna i Berlin, Kirchentag.

 

Under hösten dansades mässan vid årsmötet för Psalto – Kristna dansgemenskapen i Sverige.

Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

Där hittar du även länkar för att köpa CD:n, till Dansmässans facebooksida och en youtube-film.

 
Västerås kalender 18-06-25
Västerås 18-06-25
Härnösand start 18-06-19
Luleå 18-06-10
Riksstyrelsen 18-06-05
Kvinnoglöd 18-06-05
Linköping kalender 18-05-30
Lund kontakt 18-05-28
Lund kalender 18-05-21
Referat Våreld 2018 18-05-10
Sthlms stiftsgrupp
Resa till Näsåker
18-03-24
Kontakt 18-03-19
Härnösand kontakt 18-03-19
Skara pilgrimsvandring 18-02-27
Göteborg pilgrimsvandring 18-02-27
Växjö vårprogram 18-02-21
Linköping start 18-02-05
   
 AKTUELLT RESOR GÖTEBORG  AKTUELLT RESOR LUND
   

Göteborgs stiftsgrupp kommer att anordna en resa till Iona sommaren 2019.
Kontakta ordföranden Katarina Evenseth, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se eller 0706-818867, för mer information!

Lunds stiftsgrupp planerar en resa till Israel/Palestina i november 2019
Man kommer att studera Svenska kyrkans material om mellanösterns kristna under 2018 och våren 2019.
Resan kommer att ha betoning på möten med kristna systrar och besök i kristna kyrkor.

         
Hemsidan uppdaterades 180625
Du är besökare