Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

Grattis på 90-årsdagen och TACK!

Den 7 mars 2020 fick Kvinnor i Svenska kyrkan i Västerås stift en ny ordförande, Anita Helgesdotter. Det innebar att Ingegerd Hellberg lämnade över stafettpinnen efter att ha drivit arbetet i Västerås stiftsgrupp sedan 2002.
Det är en styrka att vara uthållig och det har Ingegerd verkligen varit. Hon är medlem sedan 1996 och har initierat många viktiga program i stiftsgruppens regi. Hon har också varit en av få medlemmar som flitigt bidragit till motioner till riksårsmötet något som visar på ett stort engagemang.

Den 22 april fyller Ingegerd 90 år vilket också förstärker bilden av en kvinna som aldrig slutar att brinna för viktiga frågor. Hon har i boken Kvinnor utmanar, som behandlar Svenska kyrkans kvinnoarbetes historia och kom till stånd genom en motion från Västerås stiftsgrupp beskrivit arbetet i Kvinnor i Svenska kyrkan så här: Tillsammans med kvinnor i kyrka och samhälle arbeta för kvinnors
fri-och rättigheter och representera en framåtsyftande tro på Jesus.

Arbetet kring våld mot kvinnor har varit en röd tråd för Ingegerd.

På vår hemsida har Ingegerd under fliken Texter om kvinnor bl.a. porträtterat sin egen mor.
Där lyfter hon fram sin mors ansvarstagande, tålamod, humor m.m.
Ett arv som Ingegerd på ett förtjänstfullt sätt fört vidare.

Vi tackar Ingegerd för alla dessa år och hoppas att vi fortfarande kommer att mötas många gånger
t. ex. på Våreld nästa år.
Styrelsen för Kvinnor i Svenska kyrkan genom
Gunilla Åkesson, ordf.

 
 
 RESA TILL JERUSALEM 2019     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Läs om KviSK:s resa till Jerusalem november 2019 >>

 

Höstglöd referat >>

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en text om Maria Magdalena, skriven av Hanna Stenström.
Hon beskriver hur Maria Magdalena har uppfattats under de första århundradena och om den konflikt som uppstod mellan henne och Petrus.
Läs texten om Maria Magdalena här >>

 

Nr 2 2020
Alla nummer 2020 har som tema
Kvinnors skap-ande

Etnologen Erika Nordvall Falck har samlat och studerat vantar från norra Norrbotten. Vantar som kvinnor under generationer stickat in kärlek, tillhörighet, omsorg, skaparglädje och kreativitet i.

Läs mer på
Kvinnoglöds-sidan >>

         
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?    BORDSSAMTAL I LUND

För mer än 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2019 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Vår jämställdhetsgrupp (Berit Horned, Gunilla Löfgren, Agneta Eriksson och Bulle Davidsson) arbetar med att hitta en form för utbildning av förtroendevalda kvinnor.

       
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

Fredagen den 18 oktober 2019 samlades 57 kvinnor i Hypotekets vackra lokaler mitt emot Domkyrkan i Lund för årets Kvinnors bordssamtal.
Det var tredje året i rad, som Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift inbjöd till ett sådant bordssamtal, inspirerat av de Frauenmahl, som kvinnorna i vår systerorganisation i Tyskland inbjuder sina medlemmar till.
Upplägget är att några inledare talar i femton minuter över ett ämne, som deltagarna sedan samtalar om, tills det blir tur för nästa inledare att tala. 

Läs mer om bordssamtalen >>

 

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA    JÄMSTÄLLDHET     UPPDATERINGAR
         

Din ljusa skugga

är en dansmässa i heliga dansers tradition. Kvinnor i Svenska kyrkan har medfinansierat cd:n med mässans musik. Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Fram till och med 20 september finns en inspelad dansgudstjänst med Din ljusa skugga (44 min lång)
på Svt Play från firandet i skånska Höllviken på
Marie bebådelsedag:
https://www.svtplay.se/video/21576238/
gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-13-3?start=auto&tab=2019

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

  Den 8 mars är kvinnans dag, men hur ser det ut resten av året?

Vår rapport "The Fierce and the Furious" vittnar om ett växande hot mot jämställdheten i såväl Sverige som övriga Europa. Konservativa grupper blir allt mer välorganiserade och gör gemensam sak med nationalister och tongivande politiker i kampen mot vad de kallar "genusflum". Tillsammans bildar de anti-genusrörelsen.

För att stå upp mot den växande anti-genusrörelsen driver vi kampanjen #WeSay och uppmanar alla att vara med. Tillsammans måste vi bemöta deras påståenden, som att "jämställdheten har gått för långt". När ett möte mellan världens ledande politiker ser ut så här kan vi ju inte annat än utbrista: "På riktigt?".

 
Västerås start 20-06-30
Skara start 20-06-30
Härnösand start 20-06-25
Luleå start 20-04-01
Kvinnoglöd 1-20 20-03-12
Linköping kalender 20-02-05
Lund kalender 20-02-03
Resa till Jerusalem 2019 21-02-03
Linkvisk Fripratarna 20-02-03
Linköping start 19-12-02
Referat Höstglöd 2019 19-10-29
Lund referat 19-10-29
Karlstad kalender 19-10-16
Göteborg kalender 19-08-27
Årsmöteshandlingar 19-06-27
Referat Våreld 2019 19-05-24
Lunds styrelse 19-05-08
       
 AKTUELLT RESOR  RESA ISRAEL-PALESTINA    LÄSTIPS
       

 

Här hittar du ett referat från resan till Jerusalem >>

 

Artikel om själavårdande samtal för den som varit utsatt för sexuella övergrepp >>

Mer lästips hittar du under fliken Texter!

         
         
Webdesign: Webugglan Design AB
Hemsidan uppdaterades 20-06-30
Du är besökare

target="_blank"> src="//c.statcounter.com/3659651/0/12f20ede/0/" alt="real
time web analytics">